Kancelaria Notarialna Łucja Brońska-Fyda Notariusz

Idź do spisu treści

Menu główne

ŁUCJA BROŃSKA-FYDA NOTARIUSZ
ul. Jagiellońska 12/6
33-300 Nowy Sącz
tel/fax: 18 449 03 33
tel kom:
www.notariusz-nowysacz.pl
notariusz.fyda@wp.pl


 

Za wykonywane czynności notarialne notariusz pobiera wynagrodzenie (zwane taksą notarialną) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, powiększone o należny podatek VAT.
Wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej ustalane jest każdorazowo indywidualnie w uzgodnieniu ze stronami, które chciałyby jej dokonać.

Oprócz taksy notarialnej notariusz pobiera dodatkowe podatki i opłaty.

Są to przede wszystkim:

  • podatek od czynności cywilnoprawnych

  • podatek od spadków i darowizn

  • opłata sądowa

Pobrane opłaty i podatki przekazywane są na konta bankowe odpowiednich instytucji państwowych.
Konkretną informację w sprawie kosztów planowanej czynności notarialnej  uzyskają Państwo kontaktując się z Kancelarią. Udzielanie informacji i wyjaśnień w sprawie czynności notarialnych jest  bezpłatne .

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego